Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Sống trên đời dù tài giỏi tới đâu bạn cũng không thể làm hài lòng tất cả

Có một danh nhân từng nói: “Tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người“. Điều đó hoàn toàn đúng. Sống trên đời, nếu dành hết tâm trí mình để quan sát thái độ người khác, từ đó nương theo mà... xem chi tiết