Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Vì hai chữ này, nhiều người đang gặp bất hạnh mà không hay

Người xưa có câu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Chuyên gia tâm lý nổi tiếng người Mỹ cũng khẳng định: Người càng tính toán lại càng bất hạnh. Tính toán là nguyên nhân của bất hạnh Người thông minh chân chính khác với người quá thông minh ở chỗ họ không biến trí thông minh trở thành công cụ... xem chi tiết