Việc đánh giá một người không định nghĩa họ là ai mà nó định nghĩa bạn là ai

Dường như chúng ta chỉ hay xem xét, đánh giá người khác mà quên đi việc tự nhìn lại bản thân mình. Yêu bản thân bằng cách đánh giá con người ít hơn Tara Brach, giáo viên tâm lý học và thiền định, thường xuyên kể câu chuyện này: Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trong rừng và bạn... xem chi tiết