Bài Học Cuộc Sống Tình Yêu Thương 

Đừng vì người không xứng đáng mà làm việc không đáng

Lòng người khó nắm giữ, tình cảm dễ nhạt nhòa. Chủ động, không có nghĩa là sẽ đổi lại được sự động tâm. Quan tâm, không có nghĩa là đổi lại được sự coi trọng. Có bao nhiêu người rời bạn ra đi, mà bạn không bị lưu luyến. Người trong lòng đã không có bạn, hà cớ chi bạn... xem chi tiết