Trích Dẫn Hay Yêu Cuộc Sống 

Đừng tuyệt vọng

Có đôi lúc bạn gặp nhiều trắc trở… Đừng nhìn đời qua lăng kính màu đen, Đừng cố tìm quên qua những chất men, Đừng hủy hoại tương lai đang phía trước. – Hãy nhớ đến nhiều mãnh đời bạc phước, Mà chúng ta từng chứng kiến hàng ngày, Có những người mất hết cả chân tay… Họ vẫn sống,... xem chi tiết