Lời Phật Dạy 

Nhân sinh gặp gỡ là bởi chữ duyên, không có đúng – sai, tốt – xấu

Đã bao giờ bạn cảm thấy hối hận vì đã gặp gỡ, quen biết một ai đó. Bạn ước rằng giá như duyên phận đừng bắt bạn phải gặp những người đó? Sau khi biến cố An Lộc Sơn xảy ra, một trung thần của nhà Đường là ông Lý Đăng bị cầm giữ cho đến chết. Con trai ông... xem chi tiết