Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Đừng đi ngủ khi còn đang tức giận

Thông thường mỗi giấc ngủ giúp bản thân chúng ta có thể xử lý thông tin của một ngày và lưu trữ chúng trong ký ức hay trí nhớ. Phát hiện mới này gợi ý rằng trong quá trình củng cố các ký ức khi ngủ cũng làm cho việc kiềm nén những việc tiêu cực mà người ta không... xem chi tiết