2 quy tắc của đời người đã được Trang Tử đúc kết

Bạn sẽ hối hận nếu như chưa biết đến 2 quy tắc nhân sinh của Trang Tử sau đây! Quy tắc thứ nhất: Năng lượng càng lớn thì sức hấp dẫn càng lớn Trong “Tiêu Diêu Du” Trang Tử nói rằng: “Thích mãnh thương giả, tam xan nhi phản, phúc do quả nhiên; Thích bách lý giả, túc thung lương;... xem chi tiết