Lời Phật Dạy Tình Yêu Thương 

Đời người tựa ván cờ thành công hay thất bại đều nằm ở tâm thái

Trong cuộc sống, có những người dù có tài và học thức cao nhưng vẫn không thành công, có những người tuy rất bình thường nhưng vẫn luôn đạt được. Chuyện thành – bại, được – mất phụ thuộc rất lớn vào tâm thái của mỗi người… Tầm nhìn một người như thế nào, thì cuộc sống sẽ như thế... xem chi tiết