Phát Triển Bản Thân Tình Yêu Thương 

Những điều tuyệt vời khi có một người tri kỷ

Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm… 1.  Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn. 2. Bạn luôn luôn nói những điều mà thực sự cần thiết với tôi, dù khó nghe. 3. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. 4.  Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa... xem chi tiết