một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp Bài Học Cuộc Sống 

Một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới bạn bài viết: Một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ. Hãy vui lên vì đó là quy luật của cuộc sống! Mỉm cười vẫy chào những thứ đã hết duyên với bạn. Giữ lại những kỷ niệm, những bài... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Lòng tốt là ngôn ngữ người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy

Trong một xã hội hiện đại, lòng tốt càng ngày càng hiếm và trở thành một thứ xa xỉ. Những hành động tự nó là đơn giản, nhằm giúp đỡ người khác trong mối tương quan người với người đã trở thành hành động lạ và hiếm hoi. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe... xem chi tiết