12 điều hãy luôn ghi nhớ….

1- Cái giá phải trả cho sự ưu tú là tính kỷ luật. Chi phí của sự tầm thường là nỗi thất vọng. 2- Một ngày bạn sẽ hiểu sống lương thiện còn khó hơn sống thông minh. Thông minh là trời cho, còn lương thiện là sự lựa chọn của bạn. 3- Nếu có thể hãy giúp người khác,... xem chi tiết