Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

Nhằm vào đúng chỗ, khuyên người thành Phật

Độ nhân phải chú trọng đến phương pháp, tâm niệm, căn bản, trí tuệ của chúng sinh không giống nhau, như vậy phương pháp độ nhân cũng có muôn vàn khác biệt. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ cần phải triệt để hiểu rõ người cần được độ thoát, căn cứ vào tình hình cụ thể để cho thuốc... xem chi tiết