Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

3 cách giúp bạn kiềm chế cơn tức giận hiệu quả nhất

Một điều nhịn, chín sự lành. Cơn nóng giận sẽ dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, hãy học cách bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc để giải quyết mọi việc. Giận dữ là một phần cảm xúc của con người, nhưng thật khó để kiểm soát chúng. Và việc mất kiểm soát những cảm xúc của... xem chi tiết