Bài Học Cuộc Sống 

5 điều dễ và khó của cuộc đời con người

“Dễ là có một chỗ trong danh bạ của người khác, nhưng Khó là có một chỗ trong trái tim của họ.” Đời người có 5 điều dễ và khó mà chúng ta ai cũng gặp phải trong cuộc sống. Phần lớn, chúng ta luôn chọn làm những điều dễ dàng, nhưng vì thế lại mang đến những đau khổ... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống Lời Phật Dạy 

8 điều dễ và khó của kiếp người

Dễ và khó gồm hai phương diện: thích ứng khó và dễ trong thế giới hiện thực và mặt khác thuộc về thái độ và cách ứng xử của ta về một vấn đề, nên trong vài tình huống một số người cho là dễ một số người cho là khó. Khó hay dễ nằm ở cách tiếp cận và... xem chi tiết