Khi gặp chuyện không vui hãy tự nói với mình 3 câu này thì mọi khổ đau sẽ dần tan biến

Hãy nghĩ rằng: Hết thảy chúng sinh đều từng là cha mẹ đời trước của ta. Đức Phật đã từng khai thị với các đệ tử của mình rằng, hết thảy chúng sinh trên đời đều từng là cha mẹ kiếp trước của ta. Đương nhiên, đó là một cách nói hình ảnh, ẩn dụ. Pháp lý mà Đức Phật... xem chi tiết