Tình Yêu Thương 

Có nên đánh đòn con

Nguyên tắc :  1) Không đánh con để trút giận, mà đánh con để con hiểu đó là hình phạt. Do đó, chỉ đánh con khi bình tĩnh. 2) Việc đánh con cũng phải được thỏa thuận từ trước rõ ràng : Tội gì thì bị đòn và bị bao nhiêu roi? 3) Không đánh lung tung, tùy tiện, dễ... xem chi tiết