36 điều đàn ông cần biết

1. Đàn ông mà phải cưới vợ là chuyện bất đắc dĩ 2. Đàn ông mà không lấy được vợ là bất thành nhân 3. Có vợ đẹp là bất an 4. Có vợ xấu là bất hạnh 5. Có vợ giỏi là bất xứng 6. Mình ở nhà mà để vợ đi làm là bất ổn 7. Mình đi... xem chi tiết