người có hai đặc điểm này, nhân sinh sẽ ngày càng thuận lợi Bài Học Cuộc Sống 

Người có hai đặc điểm này, nhân sinh sẽ ngày càng thuận lợi

Giàu mà có đức thì phú quý đầy nhà, hậu vận sẽ thịnh vượng. Người có hai đặc điểm này, nhân sinh sẽ ngày càng thuận lợi. Nghèo mà thanh cao, khoan dung độ lượng, không bị vinh hoa che mắt thì nhất định sẽ có ngày thành công phú quý. Có đức mới có thể có phúc, có phúc mới... xem chi tiết