29 sự thật tàn khốc đến xé lòng giúp bạn sống khôn ra từng giờ

1. Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Hãy lắng nghe thật cẩn thận cách mà một người nói về người khác trước mặt bạn. Vì đó là cách mà họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác. 2. Cuộc sống có quyền xô ngã... xem chi tiết