Lời Phật Dạy 

Nhân sinh có hợp có tan, đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu

Âm dương hai cõi, bỉ ngạn hai bờ, có khi nào đường đời dẫn ta về gặp lại cố nhân? Câu chuyện dưới đây được ghi chép trong cuốn Tân Đường Thư – Quyển 191 – Liệt truyện thứ 116: Sau khi biến cố An Lộc Sơn xảy ra, một trung thần của nhà Đường là ông Lý Đăng bị... xem chi tiết
Lời Phật Dạy 

Vì sao đời người có hợp có tan , việc gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất?

Thời gian chính là ảo mộng, khi đã qua rồi không còn trở lại với chúng ta nữa. Người xưa vẫn có câu: Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ... xem chi tiết