Thiền sư Thích Nhất Hạnh: 5 bước thực hành để nuôi dưỡng hạnh phúc

Khi theo đuổi hạnh phúc, chúng ta cố gắng bỏ qua và chống lại sự đau khổ. Nhưng điều này không giúp chúng ta có thể an lành hơn. Nếu biết cách chuyển hoá sự đau khổ, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực Ngày nay, chúng ta phiền não vì không thể xử lí những đau khổ... xem chi tiết