Lời Phật Dạy 

Hãy nhớ lấy 5 chữ vàng này để dùng mỗi khi bản thân thấy chán nản và mệt mỏi

Cuộc đời xô bồ, toan tính, đôi khi không tránh khỏi những lúc bản thân thấy chán nản và mệt mỏi. Dưới đây là 5 chữ vàng để giúp chúng ta vượt qua những thời điểm khó khăn đó. 1. Tĩnh Đôi khi “im lặng là vàng”, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm... xem chi tiết