Lời Phật Dạy Phát Triển Bản Thân 

Cách phân biệt đâu là thiện ác, chính tà đơn giản nhất

Nhân sinh luôn có thật – giả, thiện – ác, chính – tà, vốn dĩ chúng đối lập như sáng và tối, như mặt trời mọc và lặn, chỉ có điều con người vẫn còn vô minh chưa nhận ra. Chính – tà theo quan điểm Nho gia Khổng Tử đưa ra tiêu chuẩn nhận biết quân tử và tiểu... xem chi tiết
Bài Học Cuộc Sống 

Học cổ nhân cách thức phân biệt người thiện ác, chính tà

Cổ nhân trong việc nhìn nhận về chính tà, thường dùng hình ảnh quân tử và tiểu nhân để phân chia đúng sai thị phi. Có câu: “Thiên thành kiện, quân tử dĩ tự cường, bất tức”, ý nói rằng, hành động của trời là rất mạnh mẽ; người quân tử, noi theo đó mà bất cứ hành vi nào... xem chi tiết