Nếu một ngày ta chán nhau

Tôi đã đọc và đã khóc… Ai đã có gia đình xin hãy đọc qua ít nhất 1 lần Có một thời gian vợ chồng mình không thể cười với nhau sau những cuộc cãi vã được nữa. Điều mà trước đây chỉ to tiếng vài phút sau là đã cười nhăn nhở. Đến khoảng ấy lại là sự im... xem chi tiết