Bài Học Cuộc Sống Tình Yêu Thương 

Phật chỉ 7 điều nuôi dạy con cái nên người, làm cha mẹ nhất định phải biết

Làm con phải dạy từ thuở còn thơ, là cha mẹ, nên biết những điều này để có thể nuôi dạy con thành người. Với nhiều người, nhắc đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong Phật giáo, người ta chỉ nhớ đến những lời dạy của Đức Phật về chữ hiếu. Làm con phải dạy từ... xem chi tiết