Bài Học Cuộc Sống 

Câu chuyện Con Cò và bài học “xuề xòa, dễ dãi mới ăn tiền”

Khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội chỉ nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ biến thành cơ hội của bạn. Thành ngữ có câu “kén quá hóa hỏng” bắt nguồn từ việc nếu kén của con tằm để lâu sẽ dính chặt vào hom... xem chi tiết