Cách phân biệt đâu là thiện ác, chính tà đơn giản nhất

Nhân sinh luôn có thật – giả, thiện – ác, chính – tà, vốn dĩ chúng đối lập như sáng và tối, như mặt trời mọc và lặn, chỉ có điều con người vẫn còn vô minh chưa nhận ra. Chính – tà theo quan điểm Nho gia Khổng Tử đưa ra tiêu chuẩn nhận biết quân tử và tiểu... xem chi tiết