Cách tạo nghiệp tốt nhất cho bản thân chính là cách ta đối xử với người khác

Người xưa có câu: “Con người một khi sinh ra một niệm thiện, cho dù là chưa thực hiện thì Thần may mắn cũng đã đi theo. Con người một khi sinh ra một niệm ác, cho dù là chưa thực hiện thì hung Thần cũng đã đi theo.” Trong giáo lý đạo Phật, đối xử tốt với người khác... xem chi tiết