Trích Dẫn Hay 

18 lời khuyên đối nhân xử thế của người xưa giúp phụ nữ cả đời hưởng lợi

1. Tống khứ tâm oán hận Người bị oán hận không thống khổ, mà khổ sở chính là người ôm lòng oán hận, vì thế hãy buông bỏ oán hận. 2. Đối đãi với duyên phận bằng trí tuệ Duyên phận là quyển sách, đọc sách không lưu tâm sẽ không nắm được nội hàm, dụng tâm chăm chỉ đọc... xem chi tiết