Biết đủ ắt thấy an vui, than nghèo kể khổ cả đời bi thương

Đời người thật khó định nghĩa thế nào là đủ. Có lẽ chỉ khi nào ta biết đủ thì cuộc sống mới an vui, tĩnh lạc. Mải mê chạy theo những thứ phù phiếm cả đời chẳng thể an yên. Lòng tham của con người là vô hạn. Người xưa có câu: “Người không biết đủ giống như con rắn... xem chi tiết