17 bài học giá trị trong cuộc sống

17 bài học vô cùng giá trị trong cuộc sống bạn cần nhớ: 1. Người ta nghĩ sao về bạn, không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta. 2. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn... xem chi tiết