16 sự thật tàn nhẫn bạn cần nhận ra để trở nên thành công

Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ việc thay đổi bản thân quan trọng như thế để ngày mai hãy bắt đầu. Nhưng ngày mai lại hẹn ngày mai nữa, rồi ngày này, qua ngày khác lười biếng nữa. Như vậy, bạn đã tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, đồng nghĩa với một cuộc sống tầm thường, vô... xem chi tiết