Suy nghĩ kỹ

Thành bại, may rủi trong cuộc đời con người tuy do nhiều yếu tố quyết định.

Nhưng suy cho cùng vẫn là do tính cách con người và do sự lựa chọn của cá nhân mà ra.

Để thành công cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Thành công trong cư xử, chúng ta sẽ có trong tay điều kiện nhân hòa.

Điều quan trọng nhất của thành công trong cư xử là biết nghĩ đến người khác,

Và cao hơn là biết thương người như thể thương thân.

Khi ta thương người chính là ta đang thương mình đó,

Người sẽ đền đáp lại cho ta cái mà ta cần.

Cư xử với con người bằng sự chân thành sẽ được đáp lại bằng sự chân thành.

suy nghĩ kỹ

Ở trên đời này, hễ được cái này thì sẽ mất một cái khác, và hễ mất một cái này sẽ được một cái khác.

Mỗi cái lợi luôn đi kèm với một cái hại tương ứng và ngược lại mỗi cái hại luôn luôn đi kèm với một cái lợi tương ứng.

Đó là luật bù trừ hay là luật đánh đổi.

Bớt đau khổ so với ngày hôm qua là hạnh phúc.

Kém hạnh phúc so với ngày hôm qua là đau khổ.

Hạnh phúc và đau khổ chỉ là những khái niệm mang ý nghĩ tương đối.

Trong phúc đã chứa sẵn mầm họa.

Trong họa luôn chứa sẵn mầm phúc.

Phúc càng lớn, họa càng lớn và ngược lại họa càng lớn, phúc càng lớn.

Trong cái được có cái mất.

Trong cái mất có cái được.

Đó là tính hai mặt của phúc họa, được mất.

Hạnh phúc ở trong tâm ta.

Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ.

Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có.

Hay nói đúng hơn hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn