sống là cõi tạm, chết mới là vĩnh hằng vậy sao phải tranh giành, đấu đá nhau 1

Để lại ý kiến của bạn