sống đơn giản, ít truy cầu, vạn sự tùy duyên thì hưởng phúc 1

Để lại ý kiến của bạn