Rượu nhạt uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm01

Để lại ý kiến của bạn