Rượu nhạt uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

Rượu nhạt uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

Rượu nhạt uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

Để lại ý kiến của bạn