quyết định có nên kết giao với một người hay không, hãy xem cách họ hành sự khi mệt mỏi 1

Để lại ý kiến của bạn