quen nhau là nhờ duyên phận , hòa thuận dựa vào bao dung 1

Để lại ý kiến của bạn