quen một người dựa vào duyên phận hòa thuận người dựa vào bao dung 1

Để lại ý kiến của bạn