Phụ nữ học kinh Phật tích đức cho chồng con

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội trước giờ chưa ai có thể phủ nhận.
Phụ nữ luôn mang trong mình nhiều mối quan tâm, nhiều lo lắng, nhiều bổn phận và trách nhiệm.
Nếu coi gia tộc là một cây đại thụ thì nữ giới chính là nguồn nước, cây mà thiếu nước ắt khô, cành lá cũng héo úa.

Ai quyết định cả thế giới? Là nữ giới.

Ai quyết định gia tộc? Là con dâu.

Ai quyết định trượng phu? Là thê tử.

Ai quyết định con cái? Là người mẹ.

Phụ nữ học Kinh Phật tích đức cho chồng con

Trong quyền “trị quốc bình thiên hạ” nữ giới thực thi phần nhiều.

Thế giới thiếu người hiền là bởi thiếu hiền nữ có hiền nữ ắt có vợ hiền, mẹ hiền.

Có vợ hiền, mẹ hiền thì cũng có chồng hiền, con hiền.

Lại nói, trong giáo dục gia đình, sự giáo dục của người mẹ là quan trong nhất.

Có người nói “nữ giới là thượng nguồn của thế giới, thượng nguồn không đục, dòng nước tự nhiên thanh khiết”.

Điều quyết định vận mệnh và hạnh phúc của người mẹ, người vợ, người con dâu tức phụ nữ nói chung là ở khí chất.

phụ nữ học kinh phật tích đức cho chồng con

Người phụ nữ lạc quan, tự tin, chính trực, có nghị lực, tinh khí thần đầy đủ gọi là khí chất hưng thịnh.

Người phụ nữ ưu phiền, hoài nghi, nóng nảy, lo âu, sợ hãi, hốt hoảng, thiếu cảm giác an toàn, oán khí, nộ khí, hỏa khí, tiêu cực, tâm trạng xấu… gọi là khí chất suy bại.

Vậy, phụ nữ làm thế nào để cải thiện khí chất? Làm thế nào để tích đức cho bản thân và mang lại phúc báo, để đức cho chồng con?

Tăng Quốc Phiên nói rằng chỉ có đọc sách mới có thể chuyển biến khí chất.

Đọc sách có thể giúp cuộc đời theo đúng con đường, có thể giúp sống những ngày tháng tốt hơn .

Đời người nếu theo đúng con đường thì vui vẻ, nếu đi sai con đường thì ưu phiền.

Học tập chính là việc đại sự hàng đầu của đời người, nhận thức cuộc sống đều bắt đầu từ học tập.

Việc học tập bắt đầu từ đọc sách, đọc sách bắt đầu từ kinh điển.

Một người mẹ tốt nên bắt đầu việc đọc kinh điển.

Đọc kinh Phật chính là học tập con đường đúng đắn trong cuộc đời, học cách làm người mẹ tốt, con dâu tốt, người vợ tốt.

Người mẹ tốt quyết định vận mệnh và gia nghiệp.

Có câu: tích đức trăm năm phúc khí dày, đọc sách ba đời người nho nhã nhiều.

Người phụ nữ đọc kinh sách chính là cái đức của bản thân họ, của gia tộc và của cả quốc gia.

Nữ nhân tu tâm thì vận mệnh gia tộc sẽ tốt, gia đình tích thiện tất dư phúc khí.

Người mẹ đọc kinh Phật, con cái tất ngoan người vợ đọc kinh Phật, người chồng sẽ tốt người con dâu biết đọc Phật sách, ông bà tất an vui người phụ nữ biết đọc kinh Phật gia tộc tất hưng, quốc gia tất thịnh.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn