phép tắc của chữ nhân và lòng yêu thương, thế gian ít người thấu hiểu 1

Để lại ý kiến của bạn