phàm là ai nếu muốn sống thanh thản hãy đọc chuyện này để hiểu vạn vật đều tùy duyên, đừng cố cưỡng cầu 1

Để lại ý kiến của bạn