ở đời dù mất tất cả cũng đừng đánh rơi nhân cách làm người 1

Để lại ý kiến của bạn