Ở đời cao nhất của việc tu dưỡng là lòng bao dung

Đó không phải thái độ yếu hèn, cũng không là sự nhường nhịn,

Mà là giúp người khốn khó, bù đắp khiếm khuyết, phát triển sở trường, bỏ qua lầm lỗi.

Không đố kỵ người tài, xem thường người giỏi; không châm biếm khuyết điểm, quở trách lỗi lầm.

Bao dung là khẳng định bản thân, đồng thời cũng thừa nhận người khác, là cung cách ứng xử khéo léo với con người và cuộc sống.

ở đời cao nhất của việc tu dưỡng là lòng bao dung

Phía sau sự bao dung là một tấm lòng yêu thương và mạnh mẽ, một phong cách sống thẳng thắn và rộng lượng.

Tâm mở một tấc, đất rộng trời cao.

Nếu lòng không rộng được như biển, sao có thể mong một đời sóng yên gió lặng?

Có một số việc, dù muốn dù không, cũng sẽ phát sinh; có một số người, dù thích hay không, cũng phải đối diện.

Cuộc sống là như thế, nhiều khi không thể lựa chọn, không thể trốn tránh mà chỉ có thể: đối diện, tiếp nhận, chuyển hóa và… buông bỏ.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn