nhường người 3 phần không bị thiệt, nhịn người 3 phần không tổn thất 1

Để lại ý kiến của bạn