Những việc tưởng chừng hữu ích cũng hóa thành không nếu không biết 10 lời này

Người ta hàng ngày vẫn làm rất nhiều việc, và đều cho rằng đó là những việc làm hữu ích, sẽ tích được vô số âm đức.

Tuy nhiên, để thực sự hữu ích lại không hề đơn giản,

Tất phải có tiêu chuẩn rõ ràng.

Nói cách khác, nếu chưa đạt một số điều kiện, thì một sự việc xem có vẻ như hữu ích, nhưng rất có thể là vô ích.

Một: “Tâm bất thiện – phong thủy tốt vô ích”

Nếu như nội tâm không lương thiện,

Dù có chú trọng vào phong thủy thì cũng vô dụng.

Hai: “Bất hiếu với cha mẹ – cúng thờ Thần vô ích”

Nếu như không hiếu thuận với cha mẹ,

Dù cho thờ phụng thần linh cũng không có tác dụng gì.

Ba: “Anh em không hòa thuận – kết giao bằng hữu vô ích”

Nếu như anh em chung một nhà cư xử với nhau không tốt,

Ra bên ngoài kết giao bao nhiều bạn bè cũng chẳng ích gì!

Bốn: “Hành vi không đúng đắn – đọc sách vô ích”

Một người lời nói và việc làm không đứng đắn,

Thì đọc nhiều sách hơn nữa cũng khó mà thay đổi bản thân.

Năm: “Tâm cao khí ngạo – học nhiều vô ích”

Nếu như một người kiêu ngạo, tự cao tự đại, luôn nghĩ mình đúng,

Vậy thì học nhiều cũng như không.

những việc tưởng chừng hữu ích cũng hóa thành không nếu không biết 10 lời này

Sáu: “Làm việc quái đản – thông minh vô ích”

Nếu như một người làm việc cố chấp, vô lý,

Như vậy dù có thông minh cũng không kết giao được với những người bạn tốt.

Bảy: “Thời vận chưa đến – quá đòi hỏi vô ích”

Nếu như thời cơ chưa đến, thì có cưỡng cầu cũng vô dụng,

Vì thế nên kiên trì hoàn thiện chính mình, và thuận theo tự nhiên!

Tám: “Chiếm của người khác – bố thí vô ích”

Nếu như một người thông qua phương thức bất chính để thu lợi,

Như vậy cho dù có cầm số tiền này đi làm việc thiện cũng là vô dụng!

Chín: “Không tiếc nguyên khí – y dược vô ích”

Nếu như một người không yêu quý thân thể của mình, đợi đến khi nguyên khí bị tổn thương rồi, về sau có dùng y dược nhiều bao nhiêu không làm khí lực quay trở lại như lúc còn khỏe mạnh được!

Mười: “Dâm ác tứ dục, âm đức vô ích”

Nếu như một người sống phóng túng xa xỉ, hoang dâm vô độ, cho dù có làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức cũng uổng công vô ích!

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn