Những điều tuyệt vời khi có một người tri kỷ

Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm…

1.  Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn.

2. Bạn luôn luôn nói những điều mà thực sự cần thiết với tôi, dù khó nghe.

3. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi.

4.  Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi.

5.  Khi ở bên bạn, tôi mới thật sự là tôi.

6.  Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười.

những điều tuyệt vời khi có một người tri kỷ

7.  Mỗi khi nghĩ đến bạn, trong tôi lại đầy ắp những kỉ niệm tuyệt vời.

8. Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy yên bình lạ thường.

9.  Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời và những ý tưởng thú vị.

10.  Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.

11.  Bạn và tôi rất “hợp rơ”.

Chúng ta hiểu ý nhau dù chưa ai nói gì.

12. Và trên hết, bạn là người đã mở cửa trái tim tôi.

Nếu tìm được tri kỷ rồi, đừng đành mất họ!

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn