nhớ kỹ 3 câu này lòng bạn sẽ nhẹ nhàng, thanh thản trước sóng gió cuộc đời 1

Để lại ý kiến của bạn